Daredevils: Xtreme Weekend ym Mharc Fferm Manorafon

Am

Digwyddiad newydd ar gyfer 2024! Cewch weld campau anhygoel gan gynnwys: beiciau yn neidio ar draws ysgolion, beicwyr yn troelli ar gyflymder uchel heb afael yn y beic a beicwyr yn troi drosben am yn ôl wrth i’r beicwyr wthio’r ffiniau! Hefyd treialon beicio mynydd, sioeau BMX yn yr awyr ac ar dir gwastad a sioeau rhedeg parkour. Cewch gyfle i gyfarfod â’r arbenigwyr a dysgu ambell i dric ganddyn nhw hyd yn oed.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£13.95 fesul math o docyn
Plentyn£14.95 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Daredevils: Xtreme Weekend ym Mharc Fferm Manorafon

Perfformiad

Manorafon Farm Park, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

Ffôn: 01745 833237

Amseroedd Agor

Daredevils: Xtreme Weekend ym Mharc Fferm Manorafon (18 Mai 2024 - 19 Mai 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  0.45 milltir i ffwrdd
 2. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  0.49 milltir i ffwrdd
 3. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  0.5 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  0.67 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.88 milltir i ffwrdd
 4. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  2.59 milltir i ffwrdd
 5. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.65 milltir i ffwrdd
 6. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  2.99 milltir i ffwrdd
 7. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  3.57 milltir i ffwrdd
 8. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  3.65 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  4.27 milltir i ffwrdd
 10. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  4.97 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  4.97 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Manorafon FarmParc Fferm Manorafon, AbergeleCroeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i gwningod a bwydo nifer o’n hanifeiliaid fferm arbennig.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....