Ceir a Choffi ar y Prom, Abergele

Am

Cynhelir Ceir a Choffi ar y Prom rhwng mis Ebrill a mis Medi ar ddydd Sul cyntaf y mis yn Llandrillo-yn-Rhos a thrydydd dydd Sul y mis ar Draeth Pensarn. Mae’n agored i unrhyw gar ‘arbennig’, o’r Morris Minor sydd yn y teulu ers 30 mlynedd i’r ceir pwerus unigryw. Digwyddiad rhad ac am ddim. Croeso i bawb!

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
MynediadAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Cyfleusterau Digwyddiadau

 • Mynediad am ddim

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ceir a Choffi ar y Prom, Abergele

Ceir a Cerbydau Modur

Pensarn Beach, Abergele, Conwy, LL22 7PP

Amseroedd Agor

Ceir a Choffi ar y Prom, Abergele (15 Medi 2024)
Dydd SulAgor

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  0.59 milltir i ffwrdd
 1. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  1.1 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  1.14 milltir i ffwrdd
 3. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  1.94 milltir i ffwrdd
 4. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.12 milltir i ffwrdd
 5. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  2.38 milltir i ffwrdd
 6. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  2.89 milltir i ffwrdd
 7. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  3.01 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.12 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  4.64 milltir i ffwrdd
 10. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  5.26 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.3 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....