5k a 10k Abergele 2024

Am

Yn dechrau ar y promenâd yn Abergele/ Pensarn ar arfordir Gogledd Cymru, mae’r darn gwastad hwn am fod yn un da i redwyr sydd yn ceisio curo eu record personol orau gyda 5k neu 10k, mae’r ras hwn wedi’i ddylunio gydag un bwriad, i’ch helpu cyflawni eich record personol orau, felly os ydych yn rhedwr mewn clwb neu yn rhedwr am hwyl, rydych yn sicr o gael amser da.

Pris a Awgrymir

Cost y dwbl: 5k a 10k yr un diwrnod: Aelodau £44, Heb ymaelodi £46. / Cost i'r 5k: Aelodau £19, Heb ymaelodi £21. / Cost y 10k: Aelodau £26, Heb ymaelodi £28. Am ddim i wylwyr.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

5k a 10k Abergele 2024

Digwyddiad Chwaraeon

Promenade, Abergele, Conwy, LL22 7PQ

Amseroedd Agor

5k a 10k Abergele 2024 (20 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul09:30

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  0.24 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  0.3 milltir i ffwrdd
 3. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  0.79 milltir i ffwrdd
 1. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  1.28 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  1.32 milltir i ffwrdd
 3. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  1.74 milltir i ffwrdd
 4. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  2.18 milltir i ffwrdd
 5. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.32 milltir i ffwrdd
 6. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  2.69 milltir i ffwrdd
 7. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  2.8 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.32 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  4.84 milltir i ffwrdd
 10. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  5.46 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.51 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....