Bont Fawr, Llanrwst

Am

Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst.

Mae’r daith yn arwain drwy goetir i ddatgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Carneddau a Dyffryn Conwy. Yn y gwanwyn a’r haf gallwch weld blodau gwyllt megis clychau’r gog, blodyn neidr a garlleg gwyllt, yn ogystal â glöyn byw brych y coed a’r dylluan fach.

Mae’r daith yn dechrau yn Ffordd Nebo.

Mae’r llwybr yn hawdd gyda dringfeydd a disgyniadau cymhedrol ar balmentydd, lonydd gwyrdd, traciau a lonydd.

Mae lluniaeth ar gael o’r siopau a’r tafarndai lleol yn Llanrwst.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Suitability

 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 1

Llwybr Cerdded

Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575290

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  0.61 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  0.61 milltir i ffwrdd
 3. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  0.63 milltir i ffwrdd
 1. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  2.29 milltir i ffwrdd
 2. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  2.75 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  2.84 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  3.3 milltir i ffwrdd
 5. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  3.52 milltir i ffwrdd
 6. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  3.78 milltir i ffwrdd
 7. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.7 milltir i ffwrdd
 8. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.59 milltir i ffwrdd
 9. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  5.99 milltir i ffwrdd
 10. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  7.01 milltir i ffwrdd
 11. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  7.28 milltir i ffwrdd
 12. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....