Conwy Jewellers

Am

Busnes teuluol yng nghanol tref Conwy. Rydym yn gwerthu tlysau Clogau, yr aur prin o Gymru, a llawer o ddarnau o emwaith unigryw a hardd.

Cyfleusterau

Dulliau Talu

  • Derbynnir y prif gardiau credyd

Parcio a Thrafnidiaeth

  • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Conwy Jewellers

14 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 593474

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn10:00 - 17:00
Dydd Sul10:00 - 16:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

  1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

    0.02 milltir i ffwrdd
  2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

    0.09 milltir i ffwrdd
  3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

    0.08 milltir i ffwrdd
  1. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

    0.08 milltir i ffwrdd
  2. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

    0.12 milltir i ffwrdd
  3. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

    0.12 milltir i ffwrdd
  4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

    0.14 milltir i ffwrdd
  5. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

    0.17 milltir i ffwrdd
  6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

    0.22 milltir i ffwrdd
  7. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

    0.24 milltir i ffwrdd
  8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

    0.86 milltir i ffwrdd
  9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

    1 milltir i ffwrdd
  10. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

    1.86 milltir i ffwrdd
  11. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

    2.35 milltir i ffwrdd
  12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

    2.43 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....