Blas ar Fwyd Cyf

Am

Mae Blas ar Fwyd wedi bod yn arbenigo mewn bwydydd a diodydd o safon ers 1988. Mae ein Deli a’n caffi-bar ‘Amser Da’, yn cynnig amrywiaeth eang o fwydydd a diodydd o’r radd flaenaf o Gymru a gweddill y byd.

Rydym yn cefnogi nifer fawr o gyflenwyr ac yn cynhyrchu amrywiaeth o fwydydd sydd wedi ennill gwobrau, yn cynnwys cawl, saladau, pwdinau, jamiau, sawsiau a nwyddau wedi’u pobi. Mae’r holl nwyddau’n cael eu gwneud â llaw gyda’r cynnyrch lleol gorau yma yn Llanrwst, mewn ceginau wedi’u cymeradwyo gan SALSA. Rydym yn hynod o falch o fod wedi ennill 58 gwobr yn y ‘Great Taste Awards’ am ein cynnyrch rhagorol.

Rydym yn gwerthu saladau; sawl gwahanol fath o gawl, siytni, dresin a jam; byrbrydau; diodydd poeth ac oer; alcohol a gwirodydd; cynnyrch llaethdy, eitemau pantri a nwyddau wedi’u pobi.

Mae’r cynnyrch ar gael yn ein Deli neu ar-lein: www.blasarfwyd.com.

Cyfleusterau

Arall

 • Derbynnir cw^n

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Blas ar Fwyd Cyf

25 Heol yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0BT

Ychwanegu Blas ar Fwyd Cyf i'ch Taith

Ffôn: 01492 640215

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:00 - 17:30
Dydd SulWedi cau

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  0.58 milltir i ffwrdd
 4. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  2.77 milltir i ffwrdd
 1. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  3.14 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  3.21 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  3.24 milltir i ffwrdd
 4. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  3.45 milltir i ffwrdd
 5. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  3.66 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  5.2 milltir i ffwrdd
 7. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.76 milltir i ffwrdd
 8. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  6.21 milltir i ffwrdd
 9. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  6.56 milltir i ffwrdd
 10. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  6.8 milltir i ffwrdd
 11. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  7.08 milltir i ffwrdd
 12. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  7.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....