Gardd Bodnant

Gardd Bodnant

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Gwyliau Gwanwyn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 218

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Conwy Morfa, Conwy, Conwy, LL32 8GA

  Ffôn

  01492 596253

  Conwy

  Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a banciau cregyn gleision helaeth Bae Conwy. Mae’n lleoliad da ar gyfer pysgota, mae yma farina ac mae cwrs golff gerllaw.

  Ychwanegu Traeth Morfa Conwy i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Dale Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2PQ

  Ffôn

  01492 546717

  Llandudno

  Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol ar ein trac ym Mhenmorfa.

  Ychwanegu Rheilffordd Fach Pen Morfa i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0SU

  Ffôn

  01248 209576

  Llanfairfechan

  Wedi’i leoli yn Llanfairfechan, mae Expeditionguide.com yn cynnig gwersi gwe-lywio, sgramblo, dringo creigiau, sgiliau gaeaf, mynydda a dringo yn y gaeaf, yn ogystal â theithiau Cerdded yn y Mynyddoedd dramor.

  Ychwanegu Expeditionguide i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Pier Entrance, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 879133

  Llandudno

  Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y mwyaf o olygfeydd y Gogarth gan fynd heibio tirnodau hanesyddol a golygfeydd godidog, gan oedi ar gopa’r Gogarth cyn dechrau ar ei siwrnai yn ôl i lawr.

  Ychwanegu Archwiliwr y Gogarth i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Promenade, Abergele, Conwy, LL22 7PP

  Ffôn

  01492 596253

  Abergele

  Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd hefyd yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

  Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Tal y Cafn, Conwy, LL28 5RR

  Ffôn

  01492 575290

  Tal y Cafn

  Taith gylchol ysgafn o oddeutu 6.5km o Dal-y-Cafn ar hyd Afon Conwy.

  Ychwanegu Taith Caerhun i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2AG

  Ffôn

  01492 596253

  Llandudno

  Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn bwrlwm. Dyma draeth tywodlyd sy’n boblogaidd iawn gyda phobl ar wyliau.

  Ychwanegu Traeth Pen Morfa Llandudno i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Watling Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LS

  Ffôn

  0300 4569525

  Llanrwst

  Pwll 20 metr, 4 lôn yw Pwll Nofio Llanrwst. Mae'r pwll nofio yn cynnig nifer amrywiol o sesiynau nofio i'r cyhoedd a rhaglen gwersi nofio helaeth ar gyfer pob oedran.

  Ychwanegu Pwll Nofio Llanrwst i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 420463

  Corwen

  Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu stocio’n dda â brithyll seithliw, ond mae yma ddigonedd o ddraenogiaid hefyd. Lleoliad delfrydol ar gyfer dechreuwyr.

  Ychwanegu Pysgota yng Nghronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Old Lifeboat Station, Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492 353535

  Llandudno

  Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o ddechreuwyr i ddringwyr profiadol ac uwch.   

  Ychwanegu Canolfan Ddringo Boathouse i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7DH

  Colwyn Bay

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol gyfoethog y dref trwy gerdded trwy amser.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Lower Gate Street, Conwy, Conwy, LL32 8BE

  Ffôn

  01492 573965

  Conwy

  Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng Nghonwy. Ni allwch golli’r tŷ lleiaf a byddech yn wallgof i beidio â bwrw’ch pen i mewn i gael golwg ar eich ffordd heibio.

  Ychwanegu Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Bodlondeb, Bangor Road, Conwy, Conwy, LL32 8DU

  Ffôn

  01492 575542

  Conwy

  Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan ddeheuol Moryd Conwy, ac mae’n gartref i amrywiaeth o famaliaid, adar ac ieir bach yr haf.

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Penmaenmawr, Conwy, LL34 6AZ

  Ffôn

  01492 596253

  Penmaenmawr

  Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe welwch Afon Menai a’i holl gyfleusterau sy’n ei wneud yn gyrchfan boblogaidd i deuluoedd.

  Ychwanegu Traeth Penmaenmawr i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Mostyn Broadway, Llandudno, Conwy, LL30 1YR

  Ffôn

  0300 4569525

  Llandudno

  Mae Canolfan Nofio Llandudno yn cynnig pwll cystadlu 25 metr, 8 lôn yn ogystal â phwll ymarfer 20 metr, 4 lôn. Mae'r ddau bwll yn cynnwys llawr symudol, sy'n caniatáu mwy o hyblygrwydd gyda sut y defnyddir y pwll.

  Ychwanegu Canolfan Nofio Llandudno i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Tan y Gopa Road, Abergele, Conwy, LL22 8DS

  Ffôn

  01745 824034

  Abergele

  Mae Clwb Golff Abergele’n glwb golff o ansawdd uchel sy’n agored i bawb. Dywedir mai dyma un o’r cyrsiau harddaf yng Nghymru.

  Ychwanegu Clwb Golff Abergele i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Glan-y-Mor Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3PU

  Ffôn

  01492 549641

  Penrhyn Bay

  Mae Cwrs Golff Llandrillo-yn-Rhos yng Ngogledd Cymru yn gwrs parcdir gwastad yn bennaf, sy'n cynnig her deg i'r golffiwr cyffredin ac yn brawf da i'r rhai sydd â handicap is.

  Ychwanegu Clwb Golff Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Sandbank Road, Towyn, Conwy, LL22 9LD

  Ffôn

  01745 351112

  Towyn

  Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s Leisure yn Nhowyn yn gartref i’ch hoff deithiau yn y ffair ac arcedau mewn lleoliad glan môr bendigedig. 

  Ychwanegu Parc Hwyl Knightly's i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  The Old Stables, 2 Garage Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DW

  Ffôn

  01492 471493

  Llandudno

  Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch ffrindiau ddatrys y cliwiau a dianc o’r ystafell?

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....