Eglwys Caerhun

Am

Taith gylchol ysgafn o oddeutu 6.5km o Dal-y-Cafn ar hyd Afon Conwy, sy’n mynd heibio i Eglwys y Santes Fair, caer Rufeinig Canovium, a phentrefi Pontwgan a Thyn-y-Groes, ac sydd â golygfeydd godidog o Eryri a Dyffryn Conwy.

Mae yna hefyd lwybr hirach o 10km.

Gellir cerdded y daith gyfan mewn dwy awr (tair awr ar y llwybr hirach), ac mae’n mynd ar hyd llwybrau, llwybrau drwy gaeau, traciau a ffyrdd B.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Suitability

 • Dog Owners
 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Caerhun

Llwybr Cerdded

Tal y Cafn, Conwy, LL28 5RR

Ffôn: 01492 575290

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  0.88 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  1.46 milltir i ffwrdd
 3. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  1.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  3.55 milltir i ffwrdd
 1. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  3.57 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.58 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.59 milltir i ffwrdd
 4. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  3.59 milltir i ffwrdd
 5. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  3.63 milltir i ffwrdd
 6. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.64 milltir i ffwrdd
 7. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.66 milltir i ffwrdd
 8. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.67 milltir i ffwrdd
 9. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.73 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.88 milltir i ffwrdd
 11. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  3.97 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....