The Lovely Room

Am

Mae The Lovely Room wedi’i leoli yn Llandrillo-yn-Rhos: ger y traeth ac nid yn bell o fynyddoedd bendigedig Eryri. Perffaith! 

Gan fod ein cynnyrch yn fendigedig, rydym yn aml yn eu cadw ar gyfer ein cartref ein hunain cyn iddynt hyd yn oed gyrraedd y silffoedd. Wel, os nad ydym yn fodlon arddangos y cynnyrch yn ein cartrefi ein hunain, yna ni ddylem eu gwerthu nhw. Dyna ein hesgus ni ac rydym yn cadw ato!

Rydym yn ymfalchïo mewn dewis cynnyrch o’r ansawdd gorau a gallwn sicrhau y byddwch bob amser yn derbyn gwasanaeth personol ac unigryw gennym.

Cyfleusterau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

The Lovely Room

11 Rhos Road, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4PP

Ychwanegu The Lovely Room i'ch Taith

Ffôn: 01492 541454

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn10:30 - 16:30
Dydd SulWedi cau

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.3 milltir i ffwrdd
 3. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  0.55 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.09 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sw cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.1 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.16 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  1.16 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  1.2 milltir i ffwrdd
 5. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  1.4 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.58 milltir i ffwrdd
 7. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.92 milltir i ffwrdd
 8. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  2 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  2.22 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....