Snowdonia Nurseries and Garden Centre

Am

Rydym ni’n fusnes teuluol pedwaredd genhedlaeth yn harddwch Dyffryn Conwy. Wedi’i sefydlu gan Richard Evans, mae’r busnes yn ymfalchïo yn ansawdd ei gynnyrch a’i wasanaeth gwych i gwsmeriaid. 

Fe gewch yma ysbrydoliaeth ar gyfer eich gardd a’ch cartref dan un to, yn ogystal â chaffi’r Olive Tree lle cewch ymlacio a mwynhau brecwast neu ginio blasus. Heb anghofio’r te prynhawn…..!

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Snowdonia Nurseries and Garden Centre

Llanrwst Road, Glan Conwy, Conwy, LL28 5SR
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 580703

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:00 - 17:00
Dydd Sul10:00 - 16:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.71 milltir i ffwrdd
 2. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  1.33 milltir i ffwrdd
 3. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  1.39 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  1.44 milltir i ffwrdd
 2. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  1.45 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.5 milltir i ffwrdd
 4. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  1.55 milltir i ffwrdd
 5. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  1.57 milltir i ffwrdd
 6. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.61 milltir i ffwrdd
 7. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  1.63 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.75 milltir i ffwrdd
 9. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  2.32 milltir i ffwrdd
 10. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  2.52 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sw cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  2.56 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....