Clwb Jet-sgi Colwyn

Am

Sefydlwyd Clwb Jet-sgi Colwyn yn 1996 i annog pobl i ddefnyddio badau dŵr yn ddiogel. Mae’r Clwb wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol fel Sefydliad Addysgu Cyrsiau Badau Dŵr Personol. Mae’r cyrsiau ar gael ar ddydd Sadwrn drwy’r tymor. Gall rhai sydd heb fod yn aelodau lansio badau yn ystod y dydd neu mae trwydded flynyddol ar gael. Lleoliad lansio: Llithrfa Eirias, Bae Colwyn. Mae mwy o fanylion ar y wefan.

Cyfleusterau

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Map a Chyfarwyddiadau

Clwb Jet-sgi Colwyn

Jet Ski

Eirias Slipway, Porth Eirias, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am ragor o wybodaeth.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.22 milltir i ffwrdd
 1. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.31 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.46 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.71 milltir i ffwrdd
 5. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.88 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.03 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  1.11 milltir i ffwrdd
 8. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.23 milltir i ffwrdd
 9. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.39 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.21 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.27 milltir i ffwrdd
 12. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....