Canolfan Hamdden Colwyn

Am

Dyma brif atyniad chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ei leoli mewn parc 50 erw prydferth. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys pwll nofio 25 metr chwe lôn gyda nodweddion dŵr gwahanol, ystafell ffitrwydd, arena, cae chwarae synthetig gyda llifoleuadau, cyrtiau tennis dan do a’r tu allan, ystafell iechyd, lawnt fowlio a llyn cychod - heb sôn am yr holl gyfleusterau eraill o fewn ardal y parc.

Cyfleusterau hamdden:
•  Ystafell ffitrwydd
•  Cyrtiau tennis
•  Pwll nofio
•  Neuadd chwaraeon
•  Dosbarthiadau ffitrwydd
•  Lawnt fowlio
•  Parc chwarae plant
•  Parc sglefrio
•  Parc sglefrio
•  Cae pêl-droed/hoci synthetig. 

Cyfleusterau

Arall

 • Café on premises

Arlwyo

 • Caffi
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Achubwr Bywydau
 • Cawodydd
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Mynediad Anabl
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa
 • Cwrt tennis
 • Cyfleusterau Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Pwll nofio dan do

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Suitability

 • Families

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canolfan Hamdden Colwyn

Canolfan Chwaraeon/Hamdden

Parc Eirias, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

Ffôn: 0300 4569525

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.38 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.53 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  0.77 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.84 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sw cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.22 milltir i ffwrdd
 5. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  1.28 milltir i ffwrdd
 6. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.66 milltir i ffwrdd
 7. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.75 milltir i ffwrdd
 8. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.36 milltir i ffwrdd
 9. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.44 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.67 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

The boating lake in Parc EiriasParc Eirias, Colwyn BayWedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif gyfleuster hamdden Conwy.

Porter's Coffee ShopSiop Goffi Porter, Colwyn BayNi fyddai trip i Barc Eirias neu Ganolfan Hamdden Colwyn yn gyflawn heb stopio yn Porter's.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....