River Cottage

Am

Yng nghanol coetir hardd yn Nyffryn Elwy.

Mae ein bwthyn yn lleoliad perffaith i ymlacio, gyda’r holl foethusrwydd cyfoes sydd gennych gartref. Mae River Cottage yn darparu digon o le i hyd at 4 gwestai.

Cyfleusterau: Dwy ystafell wely - un ystafell wely ddwbl, un ystafell bâr; Ystafell ymolchi - gyda chawod dros y bath; Cegin - oergell/rhewgell, microdon, hob, popty, peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, llestri/cyllyll a ffyrc; Stôf goed yn y brif lolfa, gyda lle i bedwar eistedd, teledu clyfar, WI-FI, bwrdd bwyd a chadeiriau; Parcio oddi ar y ffordd - gofod ar gyfer dau gar.

Archebwch drwy e-bost - rivercottage@mayers.me.uk.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Pets accepted by arrangement
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Washing machines available on-site
 • Wireless internet

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

River Cottage

Bont Newydd, Llannefydd, Conwy, LL17 0HL
Close window

Call direct on:

Ffôn07773 408405

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  5.95 milltir i ffwrdd
 2. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  6.18 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  6.28 milltir i ffwrdd
 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  6.3 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  6.5 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  6.54 milltir i ffwrdd
 4. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  6.62 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  6.67 milltir i ffwrdd
 6. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  6.76 milltir i ffwrdd
 7. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  8.11 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  8.44 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.91 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  9.94 milltir i ffwrdd
 11. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000…

  9.99 milltir i ffwrdd
 12. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  10.07 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....