Siop Goffi Porter

Am

Ni fyddai trip i Barc Eirias neu Ganolfan Hamdden Colwyn yn gyflawn heb stopio yn Porter's.

Mae’r siop goffi 60 sedd, sy’n cael ei rhedeg gan Adferiad, yn cynnig yr un cymysgedd o wasanaeth gwych a bwyd a diod gwych sy’n gyfarwydd i gwsmeriaid sefydledig Porter’s - ynghyd ag amrywiaeth o opsiynau bwyta’n iach.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Cinio ar gael
 • Gwasanaeth tecawê

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Siop Goffi Porter

Caffi

Colwyn Leisure Centre, Eirias Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

Ychwanegu Siop Goffi Porter i'ch Taith

Ffôn: 01492 330720

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau10:00 - 18:00
Dydd Gwener10:00 - 17:00
Dydd Sadwrn08:30 - 15:00
Dydd SulWedi cau

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.44 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.91 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.29 milltir i ffwrdd
 5. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  1.34 milltir i ffwrdd
 6. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.7 milltir i ffwrdd
 7. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.81 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.37 milltir i ffwrdd
 9. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.43 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.72 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....