Sioe Eglwysbach a'r Cylch

Am

Sioe amaethyddol a garddwriaethol un diwrnod - gyda dosbarthiadau ar gyfer gwartheg, defaid, ceffylau, blodau, llysiau, gwaith llaw, dosbarthiadau plant, cystadleuaeth cneifio cyflym, sioe gŵn hwyliog, tractors a hen beiriannau, stondinau a ffair. Dyma ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn£10.00 fesul math o docyn
Plentyn£5.00 fesul math o docyn
Teulu£25.00 fesul math o docyn

Prisiau 2024 i'w cadarnhau.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Lleoliad Pentref

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Sioe Eglwysbach a'r Cylch 2024

Dangos / Arddangos

Llwydfaen Farm, Tal y Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RU

Amseroedd Agor

Sioe Eglwysbach a'r Cylch 2024 (10 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  0.87 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  1.27 milltir i ffwrdd
 3. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  1.8 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  3.05 milltir i ffwrdd
 1. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  3.24 milltir i ffwrdd
 2. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  3.24 milltir i ffwrdd
 3. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.25 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.26 milltir i ffwrdd
 5. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  3.27 milltir i ffwrdd
 6. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  3.3 milltir i ffwrdd
 7. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.31 milltir i ffwrdd
 8. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.33 milltir i ffwrdd
 9. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.34 milltir i ffwrdd
 10. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.4 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....