SF Parks

Am

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden Whitehouse sydd wedi’u lleoli yn ardal brydferth Towyn, Gogledd Cymru, ger y Rhyl, Llandudno a Chonwy. Mae ein parciau gwyliau yn elwa o restr hirfaith o gyfleusterau, gan gynnwys: siop pysgod a sglodion, ardaloedd chwarae meddal, parc antur awyr agored, bwyty, bar, bar byrbrydau, cownter hufen ia, siop gornel a dwy arcêd! Pan rydych yma, cofiwch ymweld â’n pwll nofio! Byddwch yn sicr o ganfod popeth sydd ei angen arnoch yn ein parciau, a mwy!

Nid yw’r hwyl yn stopio yn y Clubhouse a Jakes Bar, gyda dwsinau o weithgareddau ar gyfer y plant, o Glwb Plant Buddy’s, partïon dawnsio gyda’r tîm adloniant neu dreulio awr yn yr arcêd. Gallwch fwynhau’r atmosffer yn ystod dangosiadau chwaraeon wrth fwynhau diod o’r bar, neu fwynhau gêm o fingo cyn i’r act byw nesaf ddechrau!

Mae ein pwll nofio, sy’n arbennig ar gyfer defnydd ein perchnogion a’n gwesteion, yn cynnwys un pwll nofio mawr a phwll nofio i’r plant, gyda nodweddion dŵr a ffynhonnau, yn ogystal â galeri i wylio. Mae gan y pwll achubwyr bywyd yn ystod oriau agor, yn ogystal ag amserlen o weithgareddau nofio gyda hyfforddwr, a rhaglen estynedig ar gyfer y plant.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
800
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cyfradd ddyddiolo£40.00 i £95.00 fesul uned y noson
Fesul uned yr wythnoso£150.00 i £660.00 fesul uned yr wythnos

*Pecynnau egwyl byr ar gael (3 noson yr uned) o £120 i £400.

Cyfleusterau

Arall

 • Children's play area
 • Licensed
 • Swimming pool on site

Arlwyo

 • Bar
 • Bwyty

Cyfleusterau Hamdden

 • Pwll nofio

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

SF Parks

Gaingc Road, Towyn, Conwy, LL22 9HU

Ffôn: 01745 833048

Amseroedd Agor

Ar agor Mawrth i Ionawr (1 Maw 2024 - 31 Ion 2025)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  0.49 milltir i ffwrdd
 2. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  0.91 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  1.45 milltir i ffwrdd
 4. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  1.46 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  1.51 milltir i ffwrdd
 2. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  1.55 milltir i ffwrdd
 3. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  2.06 milltir i ffwrdd
 4. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  2.52 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  2.56 milltir i ffwrdd
 6. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  3.56 milltir i ffwrdd
 7. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  4.59 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  6.09 milltir i ffwrdd
 9. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  6.67 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  6.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....