Bwthyn Gwyliau Henblas

Am

Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan gaeau a choetiroedd, mae Bwthyn Gwyliau Henblas yn y lleoliad perffaith ar gyfer archwilio’r ardal.

Mae ein hysgubor wedi ei haddasu (tua 1860) i fwthyn gwyliau cynnes a chroesawgar sy’n cysgu chwech, gyda chot ar gael i’n hymwelwyr ieuengaf. Un ystafell ddwbl gydag ystafell ymolchi en-suite (llawr gwaelod), un ystafell ddwbl ac un ystafell gyda dau wely sengl (llawr cyntaf). Mae ystafell gawod ar y llawr gwaelod yn ogystal ag ystafell ymolchi ychwanegol ar y llawr cyntaf.

Beth am ddod i ymweld, archwilio’r ardal neu ymlacio. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Fesul uned yr wythnoso£900.00 i £1,154.00 fesul uned yr wythnos

*Gwyliau byr ar gael o £720 ( lleiafswm o 3 noson)

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Ground floor bedroom/unit
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • Washing machines available on-site
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bwthyn Gwyliau Henblas

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
Henblas Farm, Tan-y-Gopa Road, Rhyd-y-Foel, Abergele, Conwy, LL22 8DT

Ffôn: 01492 515250

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  0.59 milltir i ffwrdd
 2. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  1.18 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  1.58 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  1.63 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.67 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.03 milltir i ffwrdd
 5. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  3.5 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  3.7 milltir i ffwrdd
 7. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  3.88 milltir i ffwrdd
 8. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  4.42 milltir i ffwrdd
 9. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  4.46 milltir i ffwrdd
 10. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  4.47 milltir i ffwrdd
 11. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  4.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....