Beach Bungalow

Am

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i harbwr hardd a thraethau a thwyni tywod.

Mae’r Promenâd 250 llath yn unig o’r eiddo, ac mae’n ymestyn i Brestatyn i un cyfeiriad, a Thowyn i’r cyfeiriad arall.

Ardal arbennig ar gyfer crwydro prif atyniadau Gogledd Cymru ac Eryri.

Gerllaw yn harbwr y Foryd, mae caffi gwych, gallwch logi beiciau a mynd ar deithiau pysgota. Mae llawer o atyniadau eraill ar hyd y promenâd, megis sglefrfyrddio, siglenni i blant ac ati. Mae golff gwyllt, lawntiau bowlio, canolfan nofio’r Rhyl (SC2), canolfan bywyd y môr, sinemâu, pentref y plant, theatr, syrffio barcud a llawer o atyniadau eraill gerllaw hefyd.

Mae gan yr eiddo faes parcio gyda giatiau diogel ar gyfer 5 car, mae gan yr holl ystafelloedd gwely gyfleusterau preifat ac ystafell wlyb ychwanegol y gellwch gerdded i mewn iddi. Mae’r eiddo cyfan yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Lolfa fawr gyda bwrdd pŵl, bwrdd bwyd ar gyfer 12/14 o westeion, yn arwain i gegin gyda’r holl gyfarpar.

Mae’r lolfa’n arwain i’r ystafell gemau/llyfrgell/ystafell chwarae gyda bwrdd cardiau, yn arwain i ystafell haul wydr.

Teganau ar gyfer plant a gardd gyda glaswellt artiffisial. Llithren a thŷ bach twt. Set patio gyda 4 cadair a ffensys diogel.

Mae’r rhan fwyaf o’r ystafelloedd gwely yn ystafelloedd teulu, gyda rhai dwbl a sengl (ac eithrio 1 ddwbl). Cot, cadair uchel, bath i fabanod, ac ati.

Sêff allweddi gerllaw’r drws ffrynt. Gofynnwch am y cod wythnos cyn cyrraedd. Gofalwr: 07787 560967.  

Archebwch drwy e-bost, drwy’r wefan, neu drwy ffonio 07766 023901 neu 07787 560967.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Bwthyno£1,600.00 i £2,300.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Children's play area
 • Credit cards accepted
 • Ground floor bedroom/unit
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Totally non-smoking establishment
 • Washing machines available on-site

Cyfleusterau Darparwyr

 • Children's facilities available
 • Wifi ar gael

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Beach Bungalow

4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr Croeso Cymru Hunanddarpar
Alexandra Court, Southlands Road, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5BG

Ffôn: 07766 023901

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Graddau

 • 4 Sêr Croeso Cymru
4 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  0.52 milltir i ffwrdd
 3. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  1 milltir i ffwrdd
 4. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  1.39 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  3.32 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  3.37 milltir i ffwrdd
 3. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  3.93 milltir i ffwrdd
 4. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  4.39 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  4.43 milltir i ffwrdd
 6. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  5.36 milltir i ffwrdd
 7. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  6.44 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  7.87 milltir i ffwrdd
 9. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  8.41 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  8.5 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....