5 Milltir, 10 Milltir ac 20 Milltir Bae Colwyn 2025

Am

Bydd pob ras yn cychwyn ar y trac athletau ym Mae Colwyn. Oddi yma fe fyddant yn mynd at y promenâd ac yna i’r Dwyrain ar hyd yr arfordir lle bydd gan bob ras eu trobwyntiau er mwyn i chi fynd yn ôl i’r trac athletau. Mae llwybr pob ras yn wastad iawn ar y cyfan gyda dim ond ychydig o fryniau bach.

Pris a Awgrymir

Rhwng £22 a £44.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

5 Milltir, 10 Milltir ac 20 Milltir Bae Colwyn 2025

Digwyddiad Chwaraeon

Parc Eirias, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

Amseroedd Agor

5 Milltir, 10 Milltir ac 20 Milltir Bae Colwyn 2025 (9 Maw 2025)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul10:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.03 milltir i ffwrdd
 2. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  0.44 milltir i ffwrdd
 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.6 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.91 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sŵ cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  1.29 milltir i ffwrdd
 5. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  1.34 milltir i ffwrdd
 6. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  1.7 milltir i ffwrdd
 7. Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r…

  1.81 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.37 milltir i ffwrdd
 9. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.43 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  2.72 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....