Rhandy Sea View

Am

Os ydych chi’n chwilio am encil glan y môr i ymlacio, gwyliau arbennig gyda golygfeydd di-dor o’r môr a llety sy’n agos at y traeth, yna mae’r rhandy yma yn ticio bob bocs.

Balconi gyda golygfeydd o’r traeth a’r môr, 3 ystafell wely a llety modern gyda digon o olau.

Dwy filltir o’r A55, gyda Llandudno, Conwy, Ynys Môn ac Eryri yn hygyrch iawn.

Dyma eiddo llawr cyntaf gyda phedwar llawr ac felly mae yna lawer o risiau ac nid yw’n addas i bobl sy’n methu cerdded i fyny grisiau.

Archebwch yn uniongyrchol drwy e-bost neu drwy’r ddolen.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cartref Gwyliauo£625.00 i £1,295.00 fesul uned yr wythnos
Egwyl fer (3 noson)o£595.00 i £895.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Bed linen provided
 • Central heating
 • Private Parking
 • Wireless internet

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Rhandy Sea View

Deganwy Beach, Deganwy, Conwy, LL31 9YR
Close window

Call direct on:

Ffôn07752 117575

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.57 milltir i ffwrdd
 2. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  1.08 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.14 milltir i ffwrdd
 4. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  1.3 milltir i ffwrdd
 1. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  1.35 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  1.35 milltir i ffwrdd
 3. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  1.36 milltir i ffwrdd
 4. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  1.4 milltir i ffwrdd
 5. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  1.41 milltir i ffwrdd
 6. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.44 milltir i ffwrdd
 7. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  1.45 milltir i ffwrdd
 8. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  1.46 milltir i ffwrdd
 9. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  1.47 milltir i ffwrdd
 10. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  1.47 milltir i ffwrdd
 11. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  1.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....