Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych

Am

Mae ein digwyddiad Nadolig poblogaidd hyd yn oed mwy hudolus eleni wrth i Mrs Corn ymuno â Siôn Corn a’i gorachod! Bydd yr Academi Corachod yn swyno ymwelwyr gyda phrofiad bythgofiadwy yng ngofal ein corachod direidus. Peidiwch â methu’r profiad Nadoligaidd hudolus yma!

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Consesiwn£9.00 fesul math o docyn
Oedolyn£11.00 fesul math o docyn
Plentyn£19.95 fesul math o docyn
Plentyn (o dan 12 mis)Am ddim

Gweler y wefan am opsiynau tocynnau.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Dan Do
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych

Digwyddiad Cyfranogol

Gwrych Castle, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 826023

Amseroedd Agor

Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych (9 Rhag 2023 - 10 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 15:00
Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych (16 Rhag 2023 - 17 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 15:00
Ogof Hudol Siôn Corn ac Academi Corachod Castell Gwrych (22 Rhag 2023 - 23 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn10:00 - 15:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  0.6 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  1.1 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  1.11 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.45 milltir i ffwrdd
 4. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.15 milltir i ffwrdd
 5. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  3.04 milltir i ffwrdd
 6. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  3.45 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  3.78 milltir i ffwrdd
 8. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  4.01 milltir i ffwrdd
 9. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  4.11 milltir i ffwrdd
 10. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  4.49 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  4.49 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Gwrych Castle and surrounding countrysideCastell Gwrych, AbergelePlasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r 19fed Ganrif mewn arddull pensaernïol Ewropeaidd canoloesol.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....