Antur Nadoligaidd ym Mharc Fferm Manorafon

Am

Eleni bydd Siôn Corn a’i Gorachod yn dod â hud Pegwn y Gogledd i Barc Fferm Manorafon. Ymunwch â’r dyn ei hun i gael stori yn y Groto cyn mynd ar daith Nadoligaidd i’w hoff leoedd o amgylch Pentref Siôn Corn. Mwynhewch yr hwyl beth bynnag fo’r tywydd yn ein pebyll mawr sydd wedi eu gwresogi a’u selio.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Oedolyn (14+)£15.00 fesul math o docyn
Plentyn (o dan 12 mis)Am ddim
Plentyn (o dan 14)£39.90 fesul math o docyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir plant

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu

Nodweddion Darparwr

 • Digwyddiad Awyr Agored
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Antur Nadoligaidd ym Mharc Fferm Manorafon

Digwyddiad Cyfranogol

Manorafon Farm Park, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 833237

Amseroedd Agor

Antur Nadoligaidd ym Mharc Fferm Manorafon (9 Rhag 2023 - 10 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul09:30 - 16:00
Antur Nadoligaidd ym Mharc Fferm Manorafon (16 Rhag 2023 - 17 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul09:30 - 16:00
Antur Nadoligaidd ym Mharc Fferm Manorafon (23 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn09:30 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  0.51 milltir i ffwrdd
 2. Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  0.55 milltir i ffwrdd
 3. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  0.56 milltir i ffwrdd
 1. Wedi ei leoli yn agos at y traeth yn Abergele, mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol…

  0.65 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol…

  0.75 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  1.96 milltir i ffwrdd
 4. Wedi bod yn dod â hwyl a chwerthin i wyliau’r haf ers dros 50 mlynedd, mae Knightly’s…

  2.56 milltir i ffwrdd
 5. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.72 milltir i ffwrdd
 6. Am rywbeth ychydig yn wahanol beth am y wefr o rasio harnes arddull Americanaidd yn Nhir…

  2.95 milltir i ffwrdd
 7. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda…

  3.54 milltir i ffwrdd
 8. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  3.62 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  4.34 milltir i ffwrdd
 10. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  5.04 milltir i ffwrdd
 11. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.04 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Piglet runningParc Fferm Manorafon, AbergeleCroeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i gwningod a bwydo nifer o’n hanifeiliaid fferm arbennig.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....